ภคมน สัมภวะผล

Online & E-Commerce Manager - Dyson

"CMG เป็นบริษัทที่มี Brand ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นบริษัทที่มีสินค้านวัตกรรมมากมาย ทำให้ดิฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชั้นนำค่ะ"

ปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ

Culture & Engagement Manager

"CMG มีความทันสมัยมาก และมีความโดดเด่นเรื่องสินค้าในธุรกิจแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง และ สินค้าอุปโภคที่ทันสมัยต่างๆ ทำให้ผมอยากร่วมงานกับ CMG รวมถึงมองเห็นถึงโอกาส ของคนรุ่นใหม่ ที่พวกเราจะสามารถนำเสนอความคิดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาไปพร้อมกับ CMG ได้ครับ"